Θέσεις διοικητικού προσωπικού

Θέσεις Επικουρικού – Εποχικού Διοικητικού Προσωπικού


Θέσεις Επικουρικού - Εποχικού Διοικητικού Προσωπικού

Ημερομηνία ενημέρωσης
Αναλυτικός πίνακας
Οριστικοί πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2020, μετά την αναμόρφωση από το ΑΣΕΠ.
30/06/2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2020
01/06/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται
στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες καθαριότητας και σίτισης. Απόφαση Διοικητή σχετικά με προκήρυξη ΣΟΧ1/2020 του Γ.Ν. Κέρκυρας
30/04/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ2/2019.03/06/2019
Λήψη Adobe reader

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 26613 60643 και 26613 60454

Font Resize
Contrast