Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, αποτελείται από τους κατωτέρω:

  1. -, Διοικητή του Γ.Ν. Κέρκυρας “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”, ως Πρόεδρο.
  2. -, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή του τον -.
  3. -, με αναπληρώτριά του τον -.
  4. -, ως εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών του Νοσ/μείου, με αναπληρωτή της τον -.
  5. -, ως εκπρόσωπο του λοιπού , πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσ/μείου, με αναπληρωτή του τον -.

Η θητεία των μελών του Διοικτηικού Συμβουλίου είναι διετής.

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο -.

Font Resize
Contrast