Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, αποτελείται από τους κατωτέρω:

  1. Ρουμπάτη Λεωνίδα, Διοικητή του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», ως Πρόεδρο.
  2. Καλαϊτζόγλου Αλεξάνδρα, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή της την Ζάχου Βασιλική.
  3. Σαγιαδινού Ελένη, με αναπληρώτριά της την Μακρή Αμαλία.
  4. Καρδακάρη Σπυρίδωνα, ως εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών του Νοσ/μείου, με αναπληρωτή του τον Δραζίνο Σπυρίδωνα.
  5. Μουμούρη Αμαλία, ως εκπρόσωπο του λοιπού, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσ/μείου, με αναπληρωτή της τον Μοσχάτ Σπυρίδωνα.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Καλαϊτζόγλου Αλεξάνδρα.

Font Resize
Contrast