Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Ειδικές Μονάδες που είτε  αναπτύσσονται και λειτουργούν αυτόνομα, είτε υπάγονται σε άλλα ιατρικά τμήματα, Λοιπές Μονάδες διάφορου γνωστικού αντικειμένου από αυτό των τμημάτων που ανήκουν οργανικά, Διατομεακά, λοιπά Τμήματα, καθώς και αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες.

Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η κα Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα.

 

Διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας:
1. Παθολογικός Τομέας

Τμήματα:

  1. Παθολογικό
  2. Νεφρολογικό
  3. Καρδιολογικό
  4. Παιδιατρικό – Νεογνολογικό
  5. Πνευμονολογικό
  6. Νευρολογικό

 

Ειδικές Μονάδες:

  1. Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60712

2. Χειρουργικός Τομέας
3. Εργαστηριακός Τομέας
4. Τομέας Ψυχικής Υγείας
5. Διατομεακά Τμήματα - Ειδικές Μονάδες
6. Λοιπά Τμήματα
Font Resize
Contrast