Διαβουλεύσεις

ΔιαβουλεύσειςΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής
ΏραΣυνοδευτικά Κείμενα
Αποτελέσματα 2ης Φάσης Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας “ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ” για τον εξοπλισμό στης Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν. Κέρκυρας, βάση της Απόφασης 56ης/θέμα 19ο/22-08-2019
Διενέργεια σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.00π.μ έως και 14.00 στο Τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τηλ. 2661360642, e-mail: biotehno@gnkerkyras.gr. Αρμόδιος υπάλληλος Νικοκάβουρα ΜαρίαΑΠΟ 20-11-2019 ΜΕΧΡΙ 30-11-2019
Αποτελέσματα 1ης Φάσης Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας "ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ" για τον εξοπλισμό της Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν. Κέρκυρας, βάσει της Απόφασης 15ης/θέμα ΕΗΔ 5ο/25-02-2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ης Φάσης Δημόσιας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Γ.Ν.Κέρκυρας, βάση της Απόφασης 84η/θέμα 13ο/15-11-2018
Λήψη Adobe reader

Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της υποβολής των σχολίων τους για το θέμα της διαβούλευσης που επιθυμούν, θα πρέπει απαραιτήτως ν’ αναγράφουν:

  1. Τον τίτλο του θέματος
  2. Την ακριβή σελίδα, παράγραφο, γραμμή στην οποία αναφέρεται ο σχολιασμός.

Τα σχόλια θα αποστέλλονται αποκλειστικά στο e-mail: grpromit1@1690.syzefxis.gov.gr μέχρι και την καταληκτική ώρα και ημερομηνία που αναφέρονται στην σχετική εγγραφή του πίνακα Διαβουλεύσεων. Δείτε και εδώ.

Font Resize
Contrast