Διαβουλεύσεις

ΔιαβουλεύσειςΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής
ΏραΣυνοδευτικά Κείμενα
Ανάρτηση παρατηρήσεων/σχολίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας".
Ανάρτηση παρατηρήσεων/σχολίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας".
2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας:
Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ),
Β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
Γ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάσει της Απόφασης 3ης/θέμα 7ο/19-01-2021
2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ», για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάσει της Απόφασης 35ης/θέμα 36ο/15-10-2020.
Αποτελέσματα 1ης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας :
Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.
Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ,
Για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάση της Απόφασης 25ης/θέμα 1ο/29-07-2020
Ανακοίνωση διενέργειας σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Αποτελέσματα 1ης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας “ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ” για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. Κέρκυρας, βάσει της Απόφασης 8ης/θέμα 29ο/08-04-2020

Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της υποβολής των σχολίων τους για το θέμα της διαβούλευσης που επιθυμούν, θα πρέπει απαραιτήτως ν’ αναγράφουν:

  1. Τον τίτλο του θέματος
  2. Την ακριβή σελίδα, παράγραφο, γραμμή στην οποία αναφέρεται ο σχολιασμός.

Τα σχόλια θα αποστέλλονται αποκλειστικά στο e-mail: grpromit1@1690.syzefxis.gov.gr μέχρι και την καταληκτική ώρα και ημερομηνία που αναφέρονται στην σχετική εγγραφή του πίνακα Διαβουλεύσεων. Δείτε και εδώ.

Font Resize
Contrast