Προκηρύξεις – Διακηρύξεις

Δείτε επίσης την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών του Νοσοκομείου  Είσοδος

Ενημέρωση προμηθευτών – κατάσταση τιμολογίων και ενταλμάτων  Είσοδος

 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Ώρα
Συνοδευτικά Κείμενα
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.29/09/2021 12:30μμ
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης του Γ.Ν.Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ.17/09/2021 23:00
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ"18/08/2021 23:00
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Γ.Ν.Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» και των Ψυχιατρικών του Δομών.11/08/2021 23:00
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.30/07/2021 23:00
Συλλογή Προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-DVD-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΡΙΜΕΓΕ & ΠΡΙΜΕΡΑ-ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕ CPV 30234400-2 & 30192110-5 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ.24/06/2021 13:00
Συλλογή Προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CPV 35113400-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.162,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ.29/06/2021 12:00μμ
Συλλογή Προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΛ ΣΟΥΠΑΣ ΜΕ CPV 39220000-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.400,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ.29/06/2021 13:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.30/06/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.114,30€ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.23/06/2021 14:00
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.13/07/2021 23:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ SARS – COV 2 (GS1 - HT)» Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 60.000,00 € με μηδενικό Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής14/06/2021 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 28/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ [Μ.Τ.Ν.]» Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 54.500,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 13% (48.230,09 € πλέον Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής14/06/2021 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΕΤ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ, ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ & ΟΥΡΙΝΟΜΕΤΡΑ [ΜΕΘ]» Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 50.000,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24% (40.322,58 € πλέον Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
11/06/2021 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΓΑΖΕΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ & ΦΙΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 50.000,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 13% & 24% (44.169,28 € πλέον Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
07/06/2021 14:00
Διευκρίνηση επί της διακήρυξης 20/2021
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ» ΜΕ CPV 33141118-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ συμπ/μένου Φ.Π.Α.31/05/2021 14:00
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.22/06/2021 12:30μμ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ, ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ, ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ, ΔΟΧΕΙΑ, ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ, ΝΑΡΘΗΚΕΣ», Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 55.000,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24% (44.354,84 € πλέον Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
31/05/2021 14:00
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης (υπηρεσίες καθαριότητας στις δομές του ψυχιατρικού τομέα).25/05/2021 23:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.839,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (3.520,36€ συμπ. ΦΠΑ).25/05/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
Προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.000,00€ συμπ/νουτου αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
25/05/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.19/05/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» ME CPV 30192700-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.19/05/2021 13:30
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL 800, της M.E.Θ & της Π/Ν Κλινικής» Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 31.539,87 € πλέον Φ.Π.Α. (35.000,00 € συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 6% & 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.25/05/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ» για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.14/05/2021 14:00
Συλλογή Προσφορών με αρ. πρωτ. 8094/10-05-2021 για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.290,32€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (14.000,00€ συμπ. ΦΠΑ).24/05/2021 11:00πμ
Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.225,81€ πλέον Φ.Π.Α. (4.000,00€ συμπ. ΦΠΑ).19/05/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ AIMATOΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – GIEMSA, MAY GRUBALD S» ME CPV 33696200-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.500,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.14/05/2021 12:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ [M.E.Θ.]», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.200,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 13%.14/05/2021 12:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ/ΑΕΑ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ).24/05/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (68.448,00€ συμπ. ΦΠΑ).19/05/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Γ.Ν. Κέρκυρας μέσω INTERREG.17/05/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33141750-2 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.250,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.29/04/2021 12:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ» ΜΕ CPV : 33141310-6, 33141320-9 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.28/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-CITRA LOCK 30%» ΜΕ CPV 33192000-2 ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.28/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.000,00 € συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24%.28/04/2021 14:00
Συλλογή προσφορών αφορά τον Ετήσιο έλεγχο πυροσβεστήρων και προμήθεια νεων Προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.700,00 € συμπ του φ.π.α
22/04/2021 10:30πμ
Ανάρτηση Συλλογή προσφορών αφορά την αντικατάσταση πόρτας χειρουργείου
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.000,00 € συμπ του φ.π.α .
23/04/2021 10:30πμ
Προκήρυξη 15/2021 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρού οξυγόνου και ενοίκιο δεξαμενής, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.21/04/2021 14:00
Συλλογή προσφορών για την αντικατάσταση του μοτέρ γκαραζόπορτας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 600,00€ συμπ. του φ.π.α.
21/04/2021 10:30πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.559,00€ συμπ. Φ.Π.Α.21/04/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.340,00€ συμπ. Φ.Π.Α.21/04/2021 13:30
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.677,42€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (12.000,00€ συμπ. ΦΠΑ).26/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ , ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ & ΒΕΛΟΝΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ» ME CPV 33141000-0 & 33141320-9 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.14/04/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.14/04/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ AIΜΑΤΟΛΟΓΙKOY".20/04/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ AIΜΑΤΟΛΟΓΙKOY".20/04/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ BIOXHMIKOY".15/04/2021 13:30
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (TURIS) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.425,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (20.367,00€ συμπ. ΦΠΑ).19/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ, VACUETTE, HEMLICH, ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ» ME CPV 33696100-6 & 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.763,55 € συμπερ/μένου Φ.Π.Α.08/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΕΤ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ, ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ & ΟΥΡΙΝΟΜΕΤΡΑ [ΜΕΘ]» ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.861,88 € συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24%.08/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.680,00€ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
12/04/2021 12:00πμ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ και ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
1) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΝΖΕΛΟΤ 21 (DUSK) IΣΟΓΕΙΟ & 1ος ΟΡΟΦΟΣ,
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ CPV 70220000-9.
15/04/2021 12:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ).12/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚ/ΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ» ΜΕ CPV 42931100-2 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.929,72€ συμπ. Φ.Π.Α.07/04/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ SARS-COVID 19» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.490,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αναλώσιμων Υλικών για μηχανήματα COVID - 19 & Φιαλίδια μεταφοράς ιών & Στυλεούς λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος» ΜΕ CPV 38437000-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α.02/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX» ME CPV 18424300-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.01/04/2021 13:30
Διευκρίνηση επί του Παραρτήματος Β' Αντικείμενο-Περιγραφή-Μονάδα μέτρησης της αρ. 13/2021 Διακήρυξης.01/04/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%.30/03/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.01/04/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» ME CPV 33141615-4 & «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.18/03/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.008,00€ συμπ. Φ.Π.Α.18/03/2021 13:30
Συνοπτικός Διαγωνισμός 12/2021 για την "Προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας Δαπάνης 31.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.22/03/2021 10:00πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης (υπηρεσίες καθαριότητας στις δομές του ψυχιατρικού τομέα).15/03/2021 14:00
Συλλογή προσφορών - αφορά προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.15/03/2021 10:30πμ
Προμήθεια ενός τουρνικέ ισχαιμικής περίδεσης για το Τ.Ε.Π.08/03/2021 10:30πμ
Συλλογή προσφορών - αφορά προμήθεια τριών ψυγειοκαταψυκτικών για την Μ.Β.Ν., για την Μονάδα Οξέων και την Μονάδα DETOX του Ψυχ. Τομέα, ενός ψυγείου για το Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Εργαστήριο και ενός στερεοφωνικού συστήματος για την Μονάδα DETOX.12/03/2021 10:30πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ – ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ» ΜΕ CPV 33181500-7 ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ05/03/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΡΙΒΛΙΑ, ΣΤΥΛΕΟΙ, ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ» ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.05/03/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ [M.E.Θ.]», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.900,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 13%.05/03/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΕΤ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ, ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ & ΟΥΡΙΝΟΜΕΤΡΑ [ΜΕΘ]» ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 24%.05/03/2021 14:00
Συλλογή προσφορών αφορά προμήθεια υδραυλικών υλικών (φλουσόμετρα) για το Γ.Ν. Κέρκυρας.08/03/2021 12:00
Συλλογή προσφορών - αφορά Προμήθεια τριών τεμαχίων τρίφυλλες γαλβανιζέ ντουλάπες για την Μ.Ε.Θ.09/03/2021 10:30πμ
Συλλογή προσφορών αφορά προμήθεια οδηγών βιοψίας μιας χρήσης για την κεφαλή υπερήχου 8808 της Ουρολογικής Κλινικής.10/03/2021 10:30πμ
Συλλογή προσφορών αφορά προμήθεια ενός ενδοσκοπίου λαπαροσκοπικής χρήσης οπτικού πεδίου 0 ο.11/03/2021 10:30πμ
Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κεριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,αφορά την προμήθεια . Υγρού ηλίου 1500lt -αέριου ηλίου 3 φιάλες 9,1 m3 και έξοδα μεταγγίσεων.09/03/2021 11:00πμ
Συλλογή προσφορών αφορά ένα monitor ενδοσκοπήσεων για τον πύργο (ουρολογικής χρήσης ) KARL STORZ.12/03/2021 10:30πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX» ME CPV 18424300-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/03/2021 13:30
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΛ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» ΜΕ CPV 33141613-0 & «ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚ/ΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ» ΜΕ CPV 42931100-2 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.800,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/03/2021 13:30
Συνοπτικός Διαγωνισμός 8/2021 για την γενική επισκευή και συντήρηση συστήματος παραγωγής ατμού που αφορά Α)προμήθεια υλικών συστήματος παραγωγής ατμού (σερπαντίνα ατμογεννήτριας,σερπαντίνα ατμού για boiler,δοχείο στρατσώνας) και Β)εφάπαξ συντήρηση του εξοπλισμού παραγωγής νερού και αντικατάσταση των παραπάνω υλικών προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.645,17€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (38.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.05/03/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΜΕ CPV 33631600-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.15/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ, VACUETTE, HEMLICH, ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ» ME CPV 33696100-6 & 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.500,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.15/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟY ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.12/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΚΟΙ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ & ΠΟΥΔΡΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ» ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΑΣΘΕΝΗ ME CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.700,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.12/02/2021 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Μέσων Ατομικής Προστασίας [ΜΑΠ]» του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας», Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 33.960,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 6% & 24% (30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.22/02/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.340,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (60.274,20€ συμπ. ΦΠΑ).24/02/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ.15/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΜΕ CPV 45215100-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.000,00€ συμπ.Φ.Π.Α 04/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» ME CPV 33696300-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 21.489,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.088,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» ME CPV 33696100-6 & «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» ME CPV 33696300-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.322,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΜΕ CPV 24455000-8 & «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ)» ME CPV 33192000-2 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 750,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696200-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.497,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696200-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.945,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Aναλώσιμου Yγειονομικού Yλικού – ΠΩΜΑΤΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.02/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – SWAN GANZ, ΔΙΤ/ΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΥΓΡΑ & ΒΟΥΡΣΕΣ», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.02/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» ΜΕ CPV 33141118-0 & 33693000-4 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 800,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.29/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ENTEΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ (ΜΕΘ)» ΜΕ CPV 33692300-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.29/01/2021 14:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, προϋπολογισθείσας Δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ).02/02/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.140,00€ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%.22/01/2021 12:00μμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ, ΘΗΚΕΣ, ΣΚΟΥΦΙΕΣ», ΜΕ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.998,30€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33184100-4 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» ME CPV 33696200-7 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.778,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/01/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ME CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.04/01/2021 11:00πμ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ENTEΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ (ΜΕΘ)» ΜΕ CPV 33692300-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33184100-4 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.07/01/2021 14:00
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60466

Font Resize
Contrast