Προκηρύξεις – Διακηρύξεις

Δείτε επίσης την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών του Νοσοκομείου  Είσοδος

Ενημέρωση προμηθευτών – κατάσταση τιμολογίων και ενταλμάτων  Είσοδος

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Μητρώου Προμηθευτών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις
Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςΏραΣυνοδευτικά Κείμενα
Επαναπροκήρυξη ακινήτου ιδιοκτησίας Γ.Ν.Κ19/07/202414:30
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13-2024 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ21/06/202414:30
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ".28/06/202414:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ».04/06/202423:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ".21/06/202414:30
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ".31/05/202414:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. – ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΕΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ, ΦΙΛΤΡΑ, ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΠΕΔΙΑ, κ.ά.», για την κάλυψη των αναγκών του, για ένα (1) έτος, (α/α Συστήματος : 344404) CPV: 33181500-7 (Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών) & 33192000-2 (Ιατρικές Προμήθειες).23/04/202415:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΄΄ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ΄΄ 29/04/202414:30
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου «Για την Προμήθεια ΄΄Ενδοφθάλμιων Φακών΄΄ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ¨Αγία Ειρήνη¨ για ‘ενα (1) έτος (Α/Α Συστήματος:347117,1)12/04/202414:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου «Για την Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ¨Αγία Ειρήνη¨ και του Ψυχιατρικού Τομέα για ένα (1) έτος. (Α/Α Συστήματος:346533)28/03/202414:00
Διευκρινηστικές επιστολές για το διαγωνισμό 03-2024, για την Προμήθεια «Ασκών Αίματος & Φίλτρων Λευκαφαίρεσης Ερυθρών Αιμοδοσίας».19/02/202415:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των Ορίων, για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αναλυτών Αερίων Αίματος ABL 800», για δύο έτη.
Αριθμός Διακήρυξης: 5/2024 (α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 258121)
CPV: 33696500-0 : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
11/03/202415:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για τη Προμήθεια «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ».19/02/202415:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης και Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) των εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ", του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας "Αγία Ειρήνη", για ένα (1) έτος.20/02/202414:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επανπροκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ".29/02/202414:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της Οδού: Ευγ. Βουλγάρεως 54 & Μοντζενίγου 1, περιοχή Ανουτσιάτα, Κέρκυρα.26/02/202414:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας καταθέτει διευκρίνηση επί της Διακήρυξης 44/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ".17/01/202414:00
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ".
17/01/202414:00
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60466

Font Resize
Contrast