Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η κα Βρανά Αικατερίνη.

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
1ος Νοσηλευτικός Τομέας

Διαρθρώνεται σε επτά (7) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Ειδικές/Λοιπές Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 26613 60420

2ος Νοσηλευτικός Τομέας
3ος Νοσηλευτικός Τομέας
4ος Νοσηλευτικός Τομέας
Font Resize
Contrast