Ειδικευόμενοι

Θέσεις Ειδικευόμενων Ιατρών

 
Θέσεις Ειδικευόμενων Ιατρών
 
Ημερομηνία ενημέρωσης
Αναλυτικός Πίνακας

Πρακτικό ανάρτησης απόφασης τοποθέτησης ειδικευόμενου ιατρού

06/05/2019

Ενδεικτικές ημερομηνίες λήξης σύμβασης Ειδικευομένων Ιατρών

01/04/2019

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας – Τμήμα Προσωπικού: 26613 60453 και 26613 60454 
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Γενική Δ/νση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας: 26613 62134
Font Resize
Contrast