Αποκλειστικές

Ανακοινώσεις Για Αποκλειστικές Νοσοκόμες

 
Ανακοινώσεις
 
Ημερομηνία ενημέρωσης
Αναλυτικός Πίνακας

Ανακοίνωση για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η ΥΠΕ) για το έτος 2017

08/11/2016

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 26613 60643 και 26613 60454

Font Resize
Contrast