Ραντεβού Εξ. Ιατρείων

Μέτρα πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού κατά την επίσκεψη ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας
 • Ασθενείς που προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για εξέταση, δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για Covid-19.
  Ωστόσο, εάν πρόκειται για επεμβατική εξέταση (ενδοσκοπήσεις, σπειρομέτρηση, ΩΡΛ εξέταση, οδοντιατρικές θεραπείες) που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος, οι ασθενείς υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο Νοσοκομείο επιδεικνύοντας τις σχετικές βεβαιώσεις.
  Ως εκ τούτου, οι ασθενείς των κάτωθι ιατρείων υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο:
  1. Πνευμονολογικό ιατρείο
  2. ΩΡΛ ιατρείο
  3. Οδοντιατρικό ιατρείο
  4. Ενδοσκοπήσεις της Πνευμονολογικής κλινικής και του Γαστρεντερολογικού ιατρείου.
 • Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο επιδεικνύοντας τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο ( PCR ή rapid test) 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο Νοσοκομείο επιδεικνύοντας τις σχετικές βεβαιώσεις.
Υπηρεσίες
1. Εξωτερικά Ιατρεία
2. Ψηφιακή Μαστογραφία
3. Μαγνητικός Τομογράφος
4. Αξονικός Τομογράφος
5. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
6. Υπέρηχοι Γενικοί
7. Triplex Αγγείων
8. Μονάδα Ογκολογίας

Some content here depending on data type

Font Resize
Contrast