Επιχειρησιακό Σχέδιο Covid -19

Σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Covid-19 του Γ.Ν. Κέρκυρας

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, όσον αφορά την προετοιμασία μας ως Νοσοκομείο, για την υποδοχή και νοσηλεία περιστατικών με λοίμωξη Covid-19, προχωρήσαμε στο παρόν σχέδιο.

Για το παρόν σχέδιο χρησιμοποιήθηκαν αρχές του επικαιροποιημένου σχεδίου εκτάκτων αναγκών ΠΕΡΣΕΑΣ 2020 και του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του ΕΟΔΥ, στην εμπειρία προηγούμενων εκτάκτων περιστατικών και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου μας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν είναι στατικό. Επικαιροποιείται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα και τις καινούριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργού Υγείας.

Γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των μέχρι τώρα ενεργειών καθώς και των προβλεπόμενων διαδικασιών, για την όσο δυνατόν πληρέστερη αντιμετώπιση ενδεχόμενου κρούσματος.

Slide Slide Slide Slide Slide
Σχετικά αρχεία 
Εικαιροποιημένο Επιχ. σχέδιο Covid-19 - 01/12/2020
Επιχ. σχέδιο Covid-19 - 05/05/2020
Font Resize
Contrast