Επιστημονικό Συμβούλιο

Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, για τις κάτωθι κατηγορίες, είναι οι εξής :

1.Ιατρών Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή:
– τον κ. Χαβιάρα Ιωάννη – Συντονιστή Διευθυντή του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ως Πρόεδρο του Ε.Σ., με αναπληρωτή του τον κ. ΖΕΡΒΟ ΠΕΤΡΟ – ΣΥΝΤ/ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ.

2.Ιατρών Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή:
– τον κ. Καρδάμη Χριστόφορο, Διευθυντή ειδ. Καρδιολογίας, με αναπληρωματικό του τον κ.Δουΐτση Ευάγγελο, Διευθυντή ειδ. Χειρουργικής και
– τον κ. Καλαντζή Νικόλαο, Διευθυντή ειδ. Καρδιολογίας, χωρίς αναπληρωματικό μέλος, λόγω μη συμμετοχής άλλου ιατρού με αυτόν τον βαθμό.

3. Ιατρών Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Α΄:
– τον κ. Παναουρίδη Χρήστο, Επιμ. Α’ ειδ. Ακτινοδιαγνωστικής, με αναπληρωτή του τον κ. Παπανικολάου Ηλία, Επιμ. Α’ ειδ. Πνευμ/γίας-Φυμ/γίας.

4. Ιατρών Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β΄:
– τον κ.Βέργη Κωνσταντίνο, Επιμ. Β’ ειδ. Καρδιολογίας (μοναδική υποψηφιότητα στην κατηγορία αυτή).

5. Επιστήμονες μη Ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ:
– την κα. Μιχαλάκη Ειρήνη – ΠΕ Φαρμακοποιών, ως μοναδική υπάλληλο που κατέθεσε υποψηφιότητα στην κατηγορία αυτή.

6. Επιστήμονες μη Ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΤΕ:
– τον κ.Στογιάννο Νικόλαο – ΤΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ–ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ως μοναδικό υπάλληλο που κατέθεσε υποψηφιότητα στην κατηγορία αυτή.

7.Ειδικευόμενοι Ιατροί: Λόγω ισοψηφίας των δύο υποψηφίων και μετά από δημόσια κλήρωση της εφορευτικής επιτροπής, ως εξής:
– την κα Πεγειώτη Μαρία – Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής με αναπληρωματικό της τον κ.Μαυρομάτη Αναστάσιο – Ειδικευόμενο Ορθοπεδικής.

8. Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ και ελλείψει αυτού ένας Νοσηλευτής ΤΕ ή Μαία ή Επισκέπτρια Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ΄:
– τον κ. Παγκράτη Νικόλαο – ΠΕ Νοσηλευτικής με αναπληρωματικό του την κα. Τσιάκλα Γεωργία – ΠΕ Νοσηλευτικής.

Το Ε.Σ. είναι 9 μελές και η Θητεία του είναι διετής, ξεκινάει από 24/09/2022, την επόμενη ημέρα των εκλογών και λήγει στις 24/09/2024.
Γραμματέας του Ε.Σ. ορίζεται η κα. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με αναπληρώτρια της, την κα.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Font Resize
Contrast