Γενικές Πληροφορίες

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΜΥΚ), ΦΥΣΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» (Γ.Ν.Κ.)

Ο άνθρωπος είναι άρρηκτα δεμένος με το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος είναι το κομμάτι που η φύση δημιούργησε ώστε να μπορεί να ξέρει και να συναισθάνεται. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι η καρδιά και ο νους της φύσης. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το όλον. Έτσι, ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάζει αρνητικά ή θετικά το περιβάλλον του και αντίστοιχα το περιβάλλον τον άνθρωπο.

Η πρόκληση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών μπορεί να επηρεάσει άμεσα, έμμεσα και σε μεγάλο βάθος χρόνου τα άτομα και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Προκύπτουν λοιπόν σειρά ζητημάτων που έχουν άμεσα σχέση με τη πρόληψη, την κλινική εφαρμογή, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την οργάνωση, την αντιμετώπιση, την έρευνα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των καταστροφών.

Για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τη περιοχή του Ιονίου αυτά τα ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία δεδομένης, για παράδειγμα, της μεγάλης σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Μεσογείου.

Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαίο και δημιουργήθηκε μια ομάδα ψυχολογικής παρέμβασης σε γεγονότα κρίσεων, φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και μετατραυματικών διαταραχών στο πλαίσιο της ψυχιατρικής κλινικής του Γ.Ν.Κ.

Να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας υπάρχει και λειτουργεί από το 2005, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ., η πρώτη τέτοιου χαρακτήρα εξειδικευμένη μονάδα.

Όταν συνηθισμένοι άνθρωποι βρεθούν αντιμέτωποι με ασυνήθιστες καταστάσεις, μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο μια ευρεία γκάμα ψυχολογικών και άλλων προβλημάτων. Η αντιμετώπιση αυτών των αντιδράσεων πρέπει να είναι άμεση και σε μεγάλο βάθος χρόνου. Ιδιαίτερα αναφερόμαστε στις ψυχολογικές αντιδράσεις απέναντι σε καταστροφές και γεγονότα που ενέχουν μια οποιαδήποτε μορφή κρίσης και στα ψυχολογικά σύνδρομα που χρήζουν άμεσης υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα (διαπροσωπικό, κλινικό, όπως π.χ. το παρατεταμένο πένθος, η μετατραυματική διαταραχή του στρες κ.λ.π.)

Αναφερόμαστε επίσης στις ιδιαίτερες ανάγκες των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων την περίοδο μιας κρίσης και μιας καταστροφής, αλλά και την περίοδο μετά την κρίση και την καταστροφή. Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι οι διασώστες / βοηθοί, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι πρόσφυγες και γενικά όσοι είναι άμεσοι μάρτυρες και θύματα μιας καταστροφής.

Άμεσης προτεραιότητας ζητήματα αυτής της μονάδας είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή των βασικών αρχών της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, των άμεσων ψυχολογικών πρώτων βοηθειών και ειδικών τεχνικών ψυχολογικής αρωγής για ειδικούς και μη, η έρευνα, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση. Η μονάδα είναι διεπιστημονική αποτελείται από συναδέλφους όλων των κλάδων και των επιστημονικών ειδικοτήτων του ψυχιατρικού τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Η εκπαίδευση των μελών της Μονάδας πραγματοποιήθηκε σε μια πρώτη φάση από την αντίστοιχη ομάδα του Ψ.Ν.Α. και από ειδικούς. Η Μονάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

 

 Ο Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Κ                    Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας

                     Ζαννής Χαβιάρας                                                                          Ηλίας Μιχαλαρέας
                                                                                                                    Δρ. Ψυχολογίας, Δρ Γεωγραφίας

 

Font Resize
Contrast