Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία

Διευθυντής της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ο κ. Κάντας Προκόπιος. Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε δυο (2) Υποδιευθύνσεις:

Υ/Δνση Διοικητικού – Οικονομικού. Υ/Δντρια είναι η κα Περούλη Αμαλία.

Διάρθρωση της Υ/Δνσης Διοικητικού - Οικονομικού:
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Τμήμα Γραμματείας
3. Τμήμα Οικονομικού
4. Τμήμα Προμηθειών
5. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
6. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
7. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού

Υ/Δνση Τεχνικού. Υ/Δντής είναι ο κος Κολυτάς Κάρολος.

Διάρθρωση της Υ/Δνσης Τεχνικού:
1. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Τμήμα Τεχνικού
Font Resize
Contrast