Επικοινωνία

Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμά σας και στο email επικοινωνίας του Νοσοκομείου: contact@gnkerkyras.gr

Σημαντικά Τηλέφωνα Επικοινωνίας - Πληροφορίες
Τηλ. Κέντρο Γ.Ν. Κέρκυρας
Τηλ. Ραντεβού Εξ. Ιατρείων
Τηλ. Ραντεβού Ψηφ. Μαστογράφου
Ραντεβού Μαγνητικού Τομογράφου
Ώρες Λειτουργίας Αιμοδοσίας
ΤΕΠ Covid-19
Font Resize
Contrast