Επικοινωνία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών
Ερωτηματολόγιο - Questionnaire
Ενημέρωση
Λήψη - download
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εσωτερικών (νοσηλευομένων) ασθενώνΙούλιος 2023
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εξωτερικών ασθενώνΙούλιος 2023
Questionnaire of satisfaction for outpatientsJuly 2023
Λήψη Adobe reader

Μπορείτε να στείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στο email επικοινωνίας του Νοσοκομείου: contact@gnkerkyras.gr

Σημαντικά Τηλέφωνα Επικοινωνίας - Πληροφορίες
Τηλ. Κέντρο Γ.Ν. Κέρκυρας
Τηλ. Ραντεβού Εξ. Ιατρείων
Τηλ. Ραντεβού Ψηφ. Μαστογράφου
Ραντεβού Μαγνητικού Τομογράφου
Ώρες Λειτουργίας Αιμοδοσίας
ΤΕΠ Covid-19
Font Resize
Contrast