Κανονισμός λειτουργίας

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΣΤΗ Μ.Τ.Ν. ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

 

 • Ο μέγιστοs χρόνοs παραμονήs των φιλοξενούμενων είναι μέχρι δύο εβδομάδες

 

 • Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση πρωτοκολλημένη προς τη Μονάδα, είτε την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email της Μονάδας: mtn@gnkerkyras.gr, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας

 

 • Συγχρόνως με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν και το ιστορικό του ασθενούς, κατά προτίμηση στο email τηs Μ.Τ.Ν, προκειμένου να διατηρηθεί το απόρρητο του ασθενούς

 

 • Κριτήρια επιλογήs των φιλοξενούμενων, ειδικά τουs καλοκαιρινούs μήνεs και το Πάσχα, οπότε και υπάρχει μεγάλοs αριθμόs αιτήσεων, είναι:
  • η ημερομηνία αποστολής της αίτησης είτε πρωτοκολλημένη είτε ηλεκτρονικά
  • η εντοπιότητα, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία
  • σοβαροί λόγοι έλευσηs στο νησί, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται

 

 • Η επεξεργασία των αιτήσεων καθώς και η επιλογή, γίνεται από μία τετραμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και απαρτίζεται από:
  • τον διευθυντή της Μ.Τ.Ν, κο Βακιάνη Παντελεήμονα
  • την προϊσταμένη της Μ.Τ.Ν, κα Πουλιάνου Μαγδαληνή
  • την ψυχολόγο του Γ.Ν.Κ, Κα Τσακμάκη Αγγελική
  • τον πρόεδρο του Συλλόγου Νεφροπαθών Κέρκυρας, κο Κορμαρή Παναγιώτη

 

Font Resize
Contrast