Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Θέματα

Ημερομηνία
Αρχείο
Προκήρυξη εκλογών για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ των ιατρών και λοιπού προσωπικού (πλην
ιατρών) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κέρκυρας.
30/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Φαρμακοποιό.18/09/2020
Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκλογών για ανάδειξη των Mελών (Tακτικών και Αναπληρωματικών) του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κέρκυρας. 28/07/2020
Κλήση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος του προσωπικού του Γ.Ν. Κέρκυρας για την κάλυψη των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου.05/09/2018
Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκλογών για ανάδειξη των Mελών (Tακτικών και Αναπληρωματικών) του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κέρκυρας. 15/06/2018
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Ν.4369/2016 του Γ.Ν.Κέρκυρας.24/01/2018
Ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου – Πρόγραμμα Δι@ύγεια.07/01/2011
Λήψη Adobe reader
Font Resize
Contrast