Εφημερίδα της Υπηρεσίας


Θέματα

Ημερομηνία
Αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΣ (24ΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ.08-11-2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΣ (24ΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ.29-08-2023
Λήψη Adobe reader

Θέματα

Ημερομηνία
Αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΣ (24ΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ.08-11-2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΣ (24ΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ.29-08-2023
Λήψη Adobe reader
Font Resize
Contrast