Δημοσίευση Πράξεων ΕΣΠΑ

 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Ημερομηνία ενημέρωσης
Συνοδευτικά Κείμενα
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Cooperation For HEAlth 2» του Προγράμματος Interreg V- A Greece-Italy 2014 - 2020.
ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5146074
01/04/2024
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Cooperation For HEAlth», του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy 2014 - 2020.
ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5070059
01/04/2024
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου με βιοψία κι ενός καρδιολογικού υπερηχοτομογράφου στο ΓΝ Κέρκυρας.
ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003306
27/02/2024
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τηλ. 26613 60642

Font Resize
Contrast