Δημοσίευση Πράξεων ΕΣΠΑ

 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Ημερομηνία ενημέρωσης
Συνοδευτικά Κείμενα
Τίτλος Υποέργου: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 64 τομών στο Γ.Ν. Κέρκυρας.
Τίτλος Πράξης: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 64 τομών στο Γ.Ν. Κέρκυρας.
14/09/2021
Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19.
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
23/12/2020
Συμμετοχή του Γ.Ν. Κέρκυρας σε προγράμματα ΕΣΠΑ12/11/2020
Λήψη Adobe reader

Πληροφορίες: Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας, τηλ. 26613 60642

Font Resize
Contrast