Χρήσιμες

πληροφορίες
Τοποθεσία location_on Επικοινωνία Συχνές

ερωτήσεις
Χρήσιμες

πληροφορίες
Τοποθεσία location_on Επικοινωνία Συχνές

ερωτήσεις
Συχνές

ερωτήσεις
Δελτία Τύπου
Κατάσταση Δελτίων Τύπου
Εφημερίες
Κατάσταση Εφημεριών
Διαγωνισμοί- Προμήθειες
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις
Λίστα Χειρουργείου
Λίστα Προγραμματισμένων και Εκτάκτων Χειρουγείων
Αιμοδοσία
Γίνετε εθελοντής αιμοδότης

Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών

Ενημερωθείτε για όλες τις Προμήθειες του Νοσοκομείου

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείστε μαζί μας

email Πρωτοκόλλου: protokolo@gnkerkyras.gr
Τηλ. Κέντρο: 2661360400

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

Κλείσιμο ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών ραντεβού

Ηλεκτρονικά ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία

Ψηφιακή Δήλωση γέννησης

Δείτε τον Συνοπτικό Οδηγό της Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης

Διαύγεια

Yπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Font Resize
Contrast