Διοικητής

Διοικήτρια του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», είναι η κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΥΣΤΡ. ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ.

Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κατέχει τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας/Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα και
  • Επιδημιολογία των Υπηρεσιών Υγείας, Επιπτώσεις Υγείας και Ποιότητα Μονάδων Υγείας του Universita Degli Studi Dell’ Aquila Italy.

 
Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, την εκπόνηση Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Σχεδίων Στοχοθεσίας, Κανονισμών Λειτουργίας, διεθνών «εργαλείων» ποιότητας και ασφάλειας στην υγεία, καθώς και με την επιτήρηση διαδικασιών και την τήρηση και την αξιολόγηση σχετικών δεικτών. Είναι:

  • Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα-Παθήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
  • Μέλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής  και
  • Μέλος στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια των Ασθενών και την Ποιότητα της Περίθαλψης  (EU Expert Group on Patient Safety and Quality of Care).

 
Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε Επιστημονικά Συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες και για κάποιες από αυτές έχει βραβευτεί.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2661360721
e-mail: manager@gnkerkyras.gr

Font Resize
Contrast