Το Γ.Ν. Κέρκυρας προσκαλεί/ενδιαφέρεται για συνεργασία με έξι (6) ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Ακτινολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση, μηνιαίως, μίας (1) ενεργής 24ωρης εφημερίας, για καθένα εξ’ αυτών, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

30/11/2023

Ανακοινώσεις

Posted in Uncategorized by admin
Font Resize
Contrast