ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ(προκ 6082/13.03.2023), ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Δ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

05/10/2023

Ανακοινώσεις

Posted in Uncategorized by admin
Font Resize
Contrast