ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Κέντρο Προ και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας έχει ως στόχο τη δημιουργία επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ψυχικά ασθενή άτομα.