ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΘΑΛΕΙΑ"

ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΘΑΛΕΙΑ"
είναι μία μονάδα διαμονής που εστιάζει το έργο της στην ψυχο-κοινωνική αποκατάσταση.
Είναι μία από τις νέες εναλλακτικές, προς το ψυχιατρείο, μορφές διαμονής, που το Ψ.Ν.Κ. έχει αναπτύξει σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας, στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». Βρίσκεται στο Περιβόλι (παραλία Καλυβιώτη) του Δήμου Κορισσίων. Φιλοξενούνται σ' αυτό δεκαπέντε ένοικοι, με καταγωγή από τις περιοχές της νότιας Κέρκυρας.
Στο οικοτροφείο εργάζονται επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχίατρος, νοσηλευτές, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός, φυσιοθεραπευτής, βοηθητικό προσωπικό) που συνθέτουν τη διεπαγγελματική θεραπευτική ομάδα.

"κατοικώ δε σημαίνει να μαθαίνω κάτι νέο, σημαίνει νιώθω σπίτι μου, σε ένα χώρο φιλόξενο που δεν με αγνοεί, ανάμεσα σε πράγματα που μιλάνε για τη ζωή μου, ανάμεσα σε μορφές προσώπων που δε χρειάζεται ν'αναγνωρίσω, γιατί το βλέμμα τους μαρτυρά ακόμα έναν πρόσφατο χαιρετισμό μας...
κατοικώ, σημαίνει ξέρω που θ' ακουμπήσω ένα ρούχο, που θα καθίσω για δείπνο, εκεί όπου μιλώ και μ' ακούν, εκεί όπου καλώ και μου αποκρίνονται..."

Οι ένοικοι και το προσωπικό του οικοτροφείου "ΘΑΛΕΙΑ" φτιάχνουν ένα γόνιμο Περιβόλι που θα καρποφορήσει, με εργαλεία δουλειάς τις καθημερινές, ομαδικές και εξατομικευμένες δραστηριότητες, που στοχεύουν:

 • στη βελτίωση της λειτουργικότητας
 • στη βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων
 • στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινωνία
 • στην επαγγελματική ένταξη
 • στη μείωση τον στίγματος και των διακρίσεων
 • στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Τα ψυχιατρικά άσυλα, χώρος απομόνωσης και κατάργησης της υποκειμενικότητας του ατόμου, δεν εξυπηρετούν σήμερα ούτε καν κάποιο ελάχιστο θεραπευτικό σκοπό. Π' αυτό, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αποτελούν πλέον παρελθόν.
Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται μια σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ικανής να προσφέρει εξατομικευμένες θεραπευτικές απαντήσεις. Ικανής επίσης να εγγυάται τη συνέχεια της θεραπευτικής φροντίδας μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η σοβαρότητα της ψυχικής νόσου έχει προκαλέσει στο άτομο κάποιο ψυχοκοινωνικό μειονέκτημα.
Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο θεραπευτικής διαμονής σε περιβάλλον πολιτισμένο και φιλικό (ξενώνας, οικοτροφείο, προστατευμένο διαμέρισμα κ.α). Έχει ως στόχο, μέσω κατάλληλων μεθόδων και πρακτικών, το πάσχον άτομο να επαναβιώσει κίνητρα ζωής και να ανακτήσει δεξιότητες κοινωνικής συνδιαλλαγής, που θα του επιτρέψουν να ενσωματωθεί στην κοινωνία με τρόπο ικανοποιητικό και διαμοιράσιμο.

Η νέα οργάνωση ψυχικής φροντίδας, ενταγμένη στο Ε.Σ.Υ., είναι ένα διαρθρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, καλά συντονισμένων μεταξύ τους και στηρίζεται σε μονάδες όπως:

 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας
 • Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες (Υπηρεσίες - Εφήβων - Παίδων)
 • Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου
 • Μετανοσοκομειακός Ξενώνας
 • Νοσοκομείο Ημέρας και Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης
 • Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευόμενα διαμερίσματα)
 • Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
 • Συνεταιρισμοί Εργασιακής Αποκατάστασης και Απασχόλησης - Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε).

Οικοτροφείο "Θάλεια"
Παραλία Καλυβιώτη
Περιβόλι Δήμου Κορισσίων, Κέρκυρα ΤΚ 49080
26620 22394, 26620 23998
email: thaleia@psynk.ondsl.gr