ΞΕΝΩΝΑΣ "ΑΛΚΥΟΝΑ"

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ "ΑΛΚΥΟΝΑ"
βρίσκεται στην περιοχή της Γαρίτσας και φιλοξενεί ένδεκα άτομα. Είναι μία μονάδα όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, επανένταξης, επαγγελματικής αποκατάστασης και αυτονόμησης χρόνιων ψυχικά πασχόντων. Ο ξενώνας είναι μια ενδιάμεση δομή μετάβασης από την πρότερη ασυλική νοοτροπία στην αυτόνομη ζωή εντός της κοινότητας. Είναι μία δομή ανοικτού τύπου, όπου οι φιλοξενούμενοι παραμένουν για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν η όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο από τη Θεραπευτική Ομάδα και μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός και εκτός ξενώνα με δική τους ευθύνη, αλλά πάντα σεβόμενοι τη λειτουργία του.
Το κύριο βάρος της θεραπευτικής διεργασίας δίδεται στην κοινωνικού τύπου φροντίδα και στην υποστήριξη των ενοίκων στην πορεία προς την ψυχοκοινωνική επανένταξη.

Παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχημένη λειτουργία του προγράμματος είναι:

 • Ομαδικότητα Θεραπευτικής Ομάδας
 • Συμπληρωματικότητα ρόλων
 • Διασταύρωση αρμοδιοτήτων
 • Υπέρβαση των παραδοσιακών νοοτροπιών ασυλικού τύπου
 • Δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προτύπου

Το θεραπευτικό πλαίσιο δίνει έμφαση:

 • Στην έννοια της φροντίδας και κάλυψης των βασικών αναγκών που παραπέμπει στο γονεϊκό ρόλο.
 • Στην έννοια της συνοδείας και στήριξης των ενοίκων στην προοπτική της αυτονόμησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων τους.
 • Στην έννοια της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις ανάγκες και τα αιτήματα των φιλοξενουμένων και τις δυνατότητες του πλαισίου αποκατάστασης.
 • Στην έννοια της συμπληρωματικότητας των ρόλων και των καθηκόντων στο επίπεδο των μελών της Θεραπευτικής Ομάδας.
 • Στην έννοια της διαφορετικότητας των φιλοξενουμένων, τόσο σε επίπεδο αναγκών όσο και αιτημάτων και επιθυμιών.
 • Στην έννοια του μεταβατικού που εμπεριέχει την έννοια του ανολοκλήρωτου, του προσωρινού και κατά συνέπεια τη δυνατότητα εξέλιξης για τη Θ.Ο. και τους ενοίκους.
 • Στην έννοια του απρόβλεπτου και της έκπληξης στην οποία η Θ.Ο. πρέπει να είναι ανοιχτή και δεκτική στο καινούργιο" της κλινικής ή κοινωνικής πραγματικότητας.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης και επανένταξης του ξενώνα δίνει τη δυνατότητα στους ενοίκους του να εξελιχθούν περνώντας από μία πραγματικότητα ασυλικού τύπου, μέσα στην οποία αδυνατεί να υπάρχει σαν άτομο, σε μία άλλη όπου μπορεί να αναπτύξει όλες του τις δυνατότητες και να εκφράσει όλες τις πτυχές τις προσωπικότητας του, μέσα σε ένα περιβάλλον προστατευμένο εντός της κοινότητας.

Οι διαδικασίες λειτουργίας του ξενώνα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ιδρυματικής χρονιότητας και πλησιάζουν κατά το δυνατό σε συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι και στην κοινωνία. Οι ένοικοι με την καθοδήγηση και τη στήριξη της θεραπευτικής Ομάδας θα πρέπει να είναι σε μία διαρκή διαδικασία κατανόησης της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας και της σύνδεσης των δύο αυτών επιπέδων.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης και επανένταξης του ξενώνα δίνει τη δυνατότητα στους ενοίκους του να εξελιχθούν περνώντας από μία πραγματικότητα ασυλικού τύπου, μέσα στην οποία αδυνατεί να υπάρχει σαν άτομο, σε μία άλλη όπου μπορεί να αναπτύξει όλες του τις δυνατότητες και να εκφράσει όλες τις πτυχές τις προσωπικότητας του, μέσα σε ένα περιβάλλον προστατευμένο εντός της κοινότητας.

0 ξενώνας υπάρχει μέσα στην κοινότητα, της οποίας τις ανάγκες οφείλει να γνωρίζει και με την οποία βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση συμβάλλοντας στα κοινά αλλά και προβάλλοντας το έργο του σε αυτήν.

Η θεραπευτική Ομάδα αποτελείται από:

 • Ψυχίατρο
 • Ψυχολόγο
 • Εργοθεραπευτή
 • Κοινωνικό λειτουργό
 • Νοσηλευτές ΤΕ
 • Νοσηλευτές ΔΕ
 • Επιμελητές Ασθενών ΔΕ
 • Εργαζόμενους γενικών καθηκόντων ΔΕ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ξενώνα περιλαμβάνει:

 • Ομάδα Επικοινωνίας
 • Υποστηρικπκή Ομάδα
 • Ομάδα Εργοθεραπείας
 • Ομάδα Προγραμματισμού
 • Ομάδα Προσωπικού
 • Καθημερινά: ατομική υγιεινή, καθαριότητα προσωπικού και κοινόχρηστου χώρου προετοιμασία πρωινού και γευμάτων

Ξενώνας "Αλκυόνα"
Χρυσοστόμου Σμύρνης 2 - Γαρίτσα, Κέρκυρα Τ.Κ. 491 00
τηλ.: 26610 37986
e-mail: alkyona@psynk.ondsl.gr