ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

page under constructionΓενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Κοντόκαλι Γουβιά Τ.Κ.: 491 00, Κέρκυρα
+30 26613 60400, Fax +30 26610 25400
e-mail: manager@1690.syzefxis.gov.gr