ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Κ.

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
διαθέτει 20 κλίνες και εφημερεύει καθημερινά όλο το 24ωρο.
Λειτουργεί προσωρινά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, μέχρι να ολοκληρωθεί το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου και θα μεταστεγαστεί.
Νοσηλεύονται ενήλικα άτομα και των δύο φύλων, τα οποία αιτούνται για πρώτη φορά ψυχιατρικών υπηρεσιών και έχουν επείγοντα χαρακτήρα, καθώς και επανεισαγωγές παλαιών περιστατικών που είναι σε φάση υποτροπής.

Η ύπαρξη ψυχικής νόσου και μόνο δεν αποτελεί λόγο εισαγωγής στη μονάδα νοσηλείας. Ο κίνδυνος αυτό- ή ετεροκαταστροφικής συμπεριφοράς, η άρνηση του ασθενούς να δεχθεί την αναγκαία θεραπεία, καθώς και η ανάγκη για συστηματική παρατήρηση σε περίπτωση διαφοροδιαγνωστικού προβλήματος, είναι ενδεικτικά μερικοί από τους πιο συνηθισμένους λόγους νοσηλείας.
Η νοσηλεία των ατόμων με ψυχική διαταραχή διέπεται από το νόμο 2071/92 (άρθρα 94-100) και διακρίνεται σε εκούσια και ακούσια.
Την ημέρα εισαγωγής του ασθενή, παράλληλα με την ψυχιατρική εξέταση, διενεργείται έλεγχος της σωματικής του κατάστασης (κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και συμπληρώνεται το κοινωνικό ιστορικό, με συνεντεύξεις από τον ίδιο τον ασθενή και τους οικείους του).

Όταν ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία αρχίζει η θεραπεία αφού πριν έχει ενημερωθεί ο ασθενής για το είδος και τους στόχους της. Την ευθύνη της θεραπείας αναλαμβάνει μια θεραπευτική ομάδα από επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές).

0 χρόνος νοσηλείας είναι κυμαινόμενος λόγω της εξατομικευμένης θεραπείας (μέση διάρκεια νοσηλείας ένας μήνας). Όπου κρίνεται σκόπιμο χορηγούνται άδειες εξόδου.

Μετά τη συμπλήρωση της νοσηλείας, η κλινική οξέων περιστατικών - μονάδα βραχείας νοσηλείας παραπέμπει το νοσηλευόμενο είτε στο νοσοκομείο ημέρας είτε στο μετανοσοκομειακο ξενώνα, είτε στο κέντρο ψυχικής υγείας - εξωτερικά ιατρεία με προοπτική την ομαλή μετάβαση του ασθενούς στην κοινωνία.

ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Η πολυκλαδική ομάδα της κλινικής αποτελείται από:

  • Ψυχιάτρους
  • Ψυχολόγους
  • Νοσηλευτές ΠΕ
  • Κοινωνικούς λειτουργούς
  • Φυσικοθεραπευτή
  • Γυμναστή
  • Νοσηλευτές ΤΕ
  • Νοσηλευτές ΔΕ
  • Επιμελητές ασθενών
  • Εργαζόμενους γενικών καθηκόντων

Ψυχιατρική Κλινική (Τμήμα Οξέων Περιστατικών - Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας)
Πλ. Τσιριγώτη, Κέρκυρα ΤΚ 49100
τηλ.: 26613 61127
email: clinic@psynk.ondsl.gr