ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η οποία στόχο έχει την κατάργηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και την ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας προσιτό σε κάθε πολίτη, λειτουργεί Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, για τις περιοχές του τομέα ευθύνης Κέρκυρας και Λευκάδας.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2716/99, Η Κ.Μ.Ψ.Υ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
σε Τομείς Ψυχικής Υγείας που η γεωγραφική τους έκταση και διαμόρφωση, η οικιστική τους διασπορά καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές και οι πολιτισμικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη φύση των ψυχικών διαταραχών δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών αυτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και
σε Τομείς Ψυχικής Υγείας όταν δεν υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  • Η Κ.Μ.Ψ.Υ. απευθύνεται κατ' αρχήν σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που είτε πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και/ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, είτε ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση ψυχικής νόσου.
  • Απευθύνεται επίσης και στον υγιή πληθυσμό εφαρμόζοντας προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης, στους επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τους εκπαιδευτικούς, τις τοπικές αρχές και όλους εκείνους που είναι δυνητικά συμμέτοχοι στην εφαρμογή δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την καταπολέμηση του στίγματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Τέλος, βασιζόμενη στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας ιδίως σε περιοχές όπου η γεωγραφική διαμόρφωση, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων αυτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  • Διερεύνηση και καταγραφή αναγκών
  • Διασύνδεση με Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπικούς Φορείς σχετικούς με Κοινωνική Φροντίδα
  • Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Σύσταση Πολυκλαδικής Ομάδας
Η Πολυκλαδική Ομάδα, επανδρώνει τα τέσσερα κλιμάκια της Μονάδας, τα οποία καλύπτουν ανάγκες σε αγροτικές, ημιαστικές και αστικές περιοχές της Κέρκυρας , στη Λευκάδα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Αποτελείται από: ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο (όπου αυτός κρίνεται αναγκαίο να παρίσταται), ψυχολόγο, νοσηλευτή ψυχικής υγείας, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, διοικητικό προσωπικό.
Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει εργοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας και ειδικό παιδαγωγό.


Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Πλ. Τσιριγώτη, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100
τηλ.: 26613 61178
e-mail: psymobile@psynk.ondsl.gr