ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Ψ.Ν.Κ.

Σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έγινε η αποκατάσταση των ιατρικών φακέλων του Ιστορικού Αρχείου, για την χρονική περιόδο 1838-2000. Το αρχείο στεγάζεται στους χώρους του Ψυχιατρείου και έχει ''αποθηκευτεί'' και σε ψηφιακή μορφή. Το Αρχείο είναι διαθέσιμο για επιστημονική έρευνα, ενώ ισχύουν όλες οι νομικές διατάξεις που ορίζονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.