ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ. είναι η κα. Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα.

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:

 1. Ιατρική Υπηρεσία:
  α. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
  β. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
  γ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
  δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
  στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
  ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχομένωνυπηρεσιών υγείας.
  η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων.
  θ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60470
 2. Φαρμακευτικό Τμήμα:
  Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 4 του π.δ. 108/1993 (Α΄ 50).
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60548
 3. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας:
  Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενώνστο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60481
 4. Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού:
  Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων - Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60564, 26613 60552, 26613 60795
 5. Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής:
  Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60883
 6. Τμήματα Εργαστηριακού Τομέα:
  Αιματολογικό: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60581
  Αιμοδοσία: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60512, 26613 60515
  Ακτινοδιαγνωστικό: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60862, 266136 60506
  Βιοχημικό: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60609
  Κυτταρολογικό: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60498
  Μικροβιολογικό: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60613
  Γραμματεία Εργαστηρίων: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60576, 26613 60854
  Εφημερίο Εργαστηρίων: Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26613 60582